Behandeltijd

De behandeling door de diëtist bestaat uit méér dan alleen het gesprek met u in de behandelkamer.

De diëtist voert bijvoorbeeld ook berekeningen uit, stelt een op maat gesneden voedingsadvies op en heeft mondeling en schriftelijk contact met uw arts. Die tijd maakt deel uit van de behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent.

De tijd waarbij u aanwezig bent is de directe tijd De tijd waarbij u niet aanwezig bent is de indirecte tijd.

Afspraak afzeggen

Wanneer u een afspraak met de diëtist niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren mee te delen.
Indien u dit nalaat, kunnen de kosten van het consult bij u in rekening worden gebracht.
Deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Privacy

In de behandeling van de diëtist is uw privacy gewaarborgd.
Alles wat u met een diëtist bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.
Een diëtist toont altijd respect voor u en uw omstandigheden.

Klachtenregeling

Bent u niet tevreden over uw diëtist , vindt u dat ze u niet goed behandelt,
dan kunt u uw klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn
(Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort).

Vergoeding
Situatie met ingang van 2013:

Per 1-1-2013 wordt de dieetadvisering weer vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding is op jaarbasis 3 uur.

Iedereen met een basisverzekering heeft dus recht op 3 uur advies en begeleiding bij een diëtist. Wel vragen de meeste ziektekostenverzekeraars een verwijzing van de huisarts.
Vergoeding vanuit de basisverzekering wordt eerst verrekend met het eigen risico.

Daarnaast kan het zijn dat u vanuit uw aanvullende verzekering nog recht hebt op extra vergoeding. Dit gaat niet ten koste van uw eigen risico. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden van uw eigen verzekeringspolis.

Voor mensen met Diabetes Mellitis, en deels ook voor mensen met aandoeningen op het vlak van cardiovasculair risico en COPD kan het zijn dat de vergoeding loopt via de ketenzorg. Dat is afhankelijk van bij welke ketenzorg uw huisarts is aangesloten.